; ;
Dự án HY VỌNG – Khởi động dự án với các câu lạc bộ sinh viên!

Phòng ngừa và bảo vệ nhằm đối phó với bạo lực trên cơ sở giới


Xem thêm
Hành trình schooltour 2020

Hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.


Xem thêm
Khóa học Phát triển tổ chức và Huy động nguồn lực cho các tổ chức LGBTIQ

Các tổ chức cộng đồng có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia, các diễn giả giàu kinh nghiệm, thăm quan và tìm hiểu các mô hình phát triển bền vững, kinh doanh tạo tác động nguồn lực và huy đồng nguồn lực từ doanh nghiệp và từ chính cộng đồng.


Xem thêm