; ;

Tuyên bố nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Bất bình đẳng giới và các khuôn mẫu mang tính định kiến về giới và tình dục là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng này. Việc thiếu dịch vụ hỗ trợ thân thiện, dễ tiếp cận, tôn trọng quyền và lấy người bị bạo lực giới làm trung tâm, và thiếu các cơ chế đảm bảo an toàn và an sinh tối thiểu cho người bị bạo lực  khiến việc bảo vệ quyền và thực thi công lí trong các trường hợp bị bạo lực, quấy rối và xâm hại tình dục còn rất hạn chế. 

Nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, chúng tôi, các thành viên Mạng lưới phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới (GBVNet) tuyên bố: 

Cam kết tích cực góp phần vào các hoạt động truyền thông và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức xã hội về bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới! Khuyến khích và hỗ trợ tất cả phụ nữ và em gái đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; và những người thuộc các nhóm thiểu số lên tiếng phản đối bạo lực giới và tìm kiếm trợ giúp khi bị bạo lực! 

Đẩy mạnh các sáng kiến tăng cường sự tham gia của nam giới và trẻ em trai, thúc đẩy nam tính tích cực tạo ra các thay đổi trong quan niệm xã hội về giới và bình đẳng giới! 

Góp phần cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện, chất lượng, thân thiện, dễ tiếp cận, mang tính liên ngành, lấy người bị bạo lực giới làm trung tâm và đặt an toàn của người bị bạo lực lên hàng đầu, chú trọng nhu cầu đặc thù của các nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau! 

Kiên định thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phản biện chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách và đối thoại với các cơ quan ra chính sách về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với sự tham gia của đại diện các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương!

HÃY CÙNG CHÚNG TÔI LÊN TIẾNG VÀ HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ AN TOÀN VÀ NỤ CƯỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ QUANH TA!

Xem đầy đủ bản Tuyên bố tại đây: https://drive.google.com/file/d/1wXJmLvAc7fK9pmjRsQCle3rJ4B1_NA7J/view?usp=sharing