; ;
Lớp tập huấn trực tuyến về nhạy cảm giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Các nguyên tắc đạo đức, đảm bảo an toàn cho người bị bạo lực được đặc biệt coi trọng, đưa vào nội dung lý thuyết cũng như bài tập tương tác, bài tập nhóm của tập huấn.


Xem thêm
Cuộc thi sáng tác truyền thông Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch Hành động ngay cùng GBVNet bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục do GBVNet tổ chức.


Xem thêm
Toạ Đàm An Toàn Cho Trẻ Em Gái - Phòng Tránh Quấy Rối, Xâm Hại Trẻ Em

Chiến dịch “Hành động ngay cùng GBVNet bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục"


Xem thêm
Truyền thông phòng chống dịch covid và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Tại đây, người dân được cung cấp những thông tin chính xác, cụ thể về dịch bệnh cũng như cách để phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe bản thân.


Xem thêm