; ;

“Hiện tại, tôi không đánh vợ nữa, mắng thì còn, nhưng tôi sẽ cố gắng”

Một chuyên viên của Hội Nông dân huyện Tân Lạc thường tham gia các buổi sinh hoạt tại 2  CLB Mường Khến và Phong Phú chia sẻ với chúng tôi về những thay đổi của mình:

Tôi nói thật, tôi là cán bộ đấy, nhưng trong câu chuyện BLGĐ, tôi cũng không phải là người tốt, vì tôi cũng từng là người gây bạo lực với vợ, từng làm cho vợ con khổ. Và tôi thấy chuyện này khá là phổ biến. Tôi cũng từng bế tắc không biết phải làm gì để thay đổi. Trước khi có CSAGA thì làm gì có ai chỉ cho mình cách phải thay đổi, trong khi máu gia trưởng của mình thì đã từ bao đời nay, không phải nói thay đổi là thay đổi ngay được. Tôi tham gia nhóm cũng gần cả năm nay, không những thế còn cả tập huấn nên thực sự là có học thì có hơn, có biết, có hiểu thì có thay đổi. Bây giờ tôi chưa nhận mình là người chồng tốt ngay được thế nhưng tôi hiểu thế nào là bình đẳng giới, tôi hiểu thế nào là bạo lực, tôi hiểu và tôi thấy tôi sai, điều đó giúp tôi nghĩ đến việc cần phải thay đổi. Tôi đã thấy một vài thành viên trong CLB thay đổi, đó cũng là kinh nghiệm cho tôi. Hiện tại, tôi không đánh vợ nữa, mắng thì còn, nhưng tôi sẽ cố gắng. Và tôi muốn rằng, sau này có những buổi có vợ tham gia nữa, để họ đồng hành với mình để cùng thay đổi thì tốt hơn.