; ;

HAGAR Quốc Tế Tại Việt Nam

Hagar là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1994 để đáp ứng nhu cầu của nhóm phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương sau cuộc nội chiến ở Campuchia. Năm 2009, Hagar Việt Nam được thành lập để hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng của mua bán người, xâm hại tình dục và bạo lực gia đình thông qua văn phòng đại diện ở Hà Nội và các dự án vào cộng đồng và các khóa tập huấn.

Tầm nhìn

Vì cộng đồng được hàn gắn và không còn chịu ảnh hưởng của sang chấn do mua bán người, xâm hại tình dục và bạo lực gia đình.

Sứ mệnh

Đối với những người chịu ảnh hưởng của sang chấn và những tổ chức/cá nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ họ, Hagar là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc và phục hồi.

Khi được hàn gắn, chu kỳ sang chấn sẽ chấm dứt.

Với cách hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn, Hagar cung cấp các dịch vụ toàn diện để mỗi cá nhân có thể phục hồi và hàn gắn. Các dịch vụ miễn phí Hagar cung cấp bao gồm:

  • Nhà ở an toàn: Cung cấp nơi trú ẩn an toàn và nhu yếu phẩm trong trường hợp KHẨN CẤP
  • Chăm sóc y tế: Cung cấp hỗ trợ y tế như: chăm sóc ban đầu, khám sức khỏe tổng thể
  • Hỗ trợ pháp lý: Cung cấp tham vấn pháp lý và kết nối làm việc với luật sư
  • Tham vấn và trị liệu tâm lý: Đánh giá tâm lý ban đầu và trị liệu chuyên sâu; Hoạt động tâm lý nhóm
  • Hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm: Tham vấn định hướng nghề và hỗ trợ tìm kiếm việc làm.
  • Giáo dục và đào tạo kỹ năng sống.