; ;

CARE Quốc tế tại Việt Nam

CARE là một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển với sứ mệnh chống lại đói nghèo và bất công trên toàn cầu, tập trung đặc biệt vào phụ nữ và trẻ em gái để mang lại sự thay đổi lâu dài trong cộng đồng.

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức năng động đã làm việc với các tổ chức, đối tác Việt Nam và quốc tế từ năm 1989 với hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa để đạt được kết quả phát triển công bằng nằm ở việc tác động đến các nguyên nhân cơ bản và cốt lõi của nghèo đói, bất công xã hội và bất bình đẳng giới – những yếu tố góp phần đẩy một số nhóm dân số ra khỏi lề phát triển và rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương.

Mục tiêu chương trình dài hạn của CVN là Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở đô thị được hưkởng lợi công bằng từ phát triển, có khả năng chống chịu và phục hồi trong những hoàn cảnh liên tục thay đổi và có tiếng nói chính đáng trong xã hội.