; ;

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC)

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam.

Trung tâm chính thức có quyết định phê duyệt thành lập theo quyết định số 857/QĐ-TWH trực thuộc Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á của Việt Nam và được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho phép hoạt động kể từ 27/12/2011.

Đến hết năm 2025, ACDC phấn đấu trở thành tổ chức tiên phong tại Việt Nam về vận động chính sách dành cho người khuyết tật và dẫn đầu mạng lưới các tổ chức của người khuyết tật (DPO).