; ;

MSI Reproductive Choices tại Việt Nam

MSI Reproductive Choices là một tổ chức phi chính phủ đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), có mặt tại Việt Nam từ năm 1989. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ SKSS và KHHGĐ chất lượng, bao gồm cả dịch vụ phá thai an toàn, thông qua các kênh chương trình sáng tạo nhằm mang mục đích trao quyền ‘lựa chọn’ cho phụ nữ Việt Nam.

Qua hơn 30 năm, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và có nhu cầu cao chưa được đáp ứng.

Mục tiêu chính của chúng tôi là giúp phụ nữ ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn và giảm số ca phá thai không an toàn, hai trong số những nguyên nhân chính gây tử vong cho phụ nữ trên toàn thế giới, bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, lấy khách hàng làm trung tâm, MSI có thể hỗ trợ phụ nữ theo đuổi tương lai mà họ lựa chọn - theo mong muốn của họ