; ;

BATIK Quốc Tế tại Việt Nam

Thành lập từ năm 1998, tổ chức BATIK Quốc tế thúc đẩy các quyền kinh tế xã hội và hội nhập cho các nhóm người dễ bị tổn thương. Các dự án của chúng tôi nhằm phát triển năng lực hành động và lựa chọn của những người và cộng đồng dễ bị tổn thương, để họ trở thành những tác nhân thay đổi thực sự, có khả năng bộc lộ tài năng và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người tại nhiều quốc gia như Pháp, Algeria , Tunisia, Ai Cập, Ma rốc và Việt Nam.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003, BATIK Int. thực hiện các dự án trao quyền, quyền kinh tế xã hội, bảo vệ người dân Việt Nam, đặc biệt là các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và yếu thế như thanh niên, phụ nữ, người di cư, dân tộc thiểu số và công nhân.

Giống như một biểu tượng batik được tạo thành từ các sợi đan xen, chúng tôi tạo ra sự liên kết giữa những người châu Âu, châu Á và khu vực Địa Trung Hải.