; ;

TRUNG TÂM Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (CEPHAD)

Thông tin chung
Trung tâm Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1995 trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2011, CEPHAD trực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
Tầm nhìn đến năm 2020

Đến năm 2020, CEPHAD được biết đến như là một tổ chức hoạt động rất hiệu quả trong việc giúp đỡ các nhóm người dễ bị tổn thương đặc biệt tại các khu vực nghèo phía Bắc trở nên ít nghèo và khỏe mạnh hơn thông qua việc trao quyền cho người dân địa phương.

Một khía cạnh khác mà tầm nhìn hướng tới để đạt được điều này: CEPHAD có nguồn tài trợ ổn định bền vững trong tương lai.

  • Member Details

  • Phone: 0432006808
  • Email: office@cephad.org.vn
  • Location: Phòng 1314, C2 Tòa nhà Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Website:
  • Facebook: